Textiltryck

  • Asp
  • Islossning
  • Kakejiku - blad grenar
  • Meditation
  • Triptyk
  • Vakande öga och någon ser dig
  • Vitsippor
  • Vävnad - faglar

Lustigatu 1
Ateljé Siljansvik
795 70 Vikarbyn
070 2727866 
Anna-Lenas e-post
PARKERING MITTEMOT MAJSTÅNGEN FRAMFÖR GARAGEN, STORA VÄGEN 36