Ansökan gäller konstnärer verksamma och skrivna i någon av följande kommuner. Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik eller Leksand.

Juryn tar alltid beslut utifrån en samlad bedömning av inskickade verk. De tre jurymedlemmarna måste vara eniga.
Vi tittar bland annat på:

  • Tekniskt utförande och skicklighet utifrån valt medium
  • Kreativ höjd och unicitet, samt ett eget konstnärligt uttryck
  • Dokumentation och presentation.

En deltagare i Konst runt Siljan skall kunna ta emot besökare i sin egen ateljé och där kunna visa och föra samtal om sin konst och sina verk. Ett utvecklat konstnärskap uppnås för det mesta först efter år av envetenhet och strävan oftast med en konstnärlig utbildning i botten. Vederbörande bör se sig som konstnär i första hand, även om man har ett annat arbete vid sidan om.

Konstnären skickar in bilder på sin konst, bilder som bäst representerar konstnären. Det är bra med en beskrivning av konstnärskapet i korta drag. Att söka igen och kunna visa en tydlig strävan och en utveckling från tidigare år är positivt.

För att ansöka om medlemskap skall du ansöka via formuläret nedan

  • Sista ansökningsdag är den 31 oktober.
  • Ansökningsavgift 200kr till KrS Bg 5433-9353 senast 31 oktober.
  • Fyll i formuläret och ladda upp 8-10 bilder på egna verk, inte äldre än fem år. Godkända filformat är jpg, png och gif och varje bild bör inte överstiga 10 Mb.

Ansökningarna behandlas av vår jury i november. En av ledamöterna väljs från föreningen de andra två utifrån. Varje år byts en ledamot ut.

Vid frågor kontakta:
Eva Helander, Eva Helanders e-post
Kansliet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ansökan för konstnärer om medlemsskap i KrS

Fyll i din ansökan nedan senast 31 oktober. Använd ansökningsformuläret nedan (endast ett formulär). Ansökningsavgiften 200 kr inbetalas senast 31 okt till Bg 5433-9353.
Fyll i den e-postadress som svaret ska skickas till
Fyll i den kommun du är skriven i

Konstnärlig verksamhet

Drag and drop files here or Browse
För att din ansökan ska vara giltig ska du skicka in 8-10 bilder på egna verk , inte äldre än fem år. Filtyper som kan laddas upp är jpg, png eller gif. Max 10 MB per bild.